STUDIEFINANCIERING 
TEGEMOETKOMING SCHOLIEREN

Je bent niet meer verplicht om naar school te gaan maar het is wel verstandig om je opleiding af te maken.

Studiefinanciering of Tegemoetkoming scholieren aanvragen

Tot je 18e verjaardag heb een kwalificatieplicht. Dat betekent dat je verplicht bent om onderwijs te volgen als je nog geen diploma havo, vwo of mbo niveau 2 hebt? Dit heet een startkwalificatie. 

Vanaf je 18e jaar ben je niet meer verplicht om naar school te gaan. Het is wel verstandig om de opleiding waar je mee bezig bent af te maken (en het diploma te behalen), want anders moet je al het geleende geld terugbetalen aan DUO (studieschuld). Daarbij komt dat wanneer je een diploma behaald hebt (startkwalificatie), je aantrekkelijker bent op de banenmarkt. Dit betekent dat je meer kans hebt op een (vaste) baan en een hoger inkomen.

Ben je met jouw opleiding gestopt zonder dat je een startkwalificatie (havo, vwo. Mbo 2 of hoger) hebt behaald? Dan kun je hulp krijgen van Leren Werkt.

Studiefinanciering
Wanneer je aan mbo, hbo of universiteit studeert, kun je studiefinanciering krijgen. Dit wordt geregeld door DUO. Voor het MBO krijg je studiefinanciering vanaf 18 jaar én een voltijd beroepsopleidende leerweg (BOL) volgt. Wanneer je een voltijd hbo-opleiding volgt of aan de universiteit studeert, krijg je ook studiefinanciering wanneer je jonger dan 18 jaar bent.

De studiefinanciering bestaat uit een aantal onderdelen:
- basisbeurs (alleen voor mbo-studenten)
- aanvullende beurs
- rentedragende lening
- collegegeldkrediet (voor hbo- en wo-studenten)
- studentenreisproduct

Aanvragen
Voor het mbo vraag je 3 maanden voordat je 18 jaar wordt studiefinanciering en het studentenreisproduct aan. Voor hbo en wo vraag je uiterlijk 3 maanden voordat de studie begint studiefinanciering en het studentenreisproduct aan. Het aanvragen gaat via www.duo.nl. Je hebt hiervoor een DigiD nodig.

Lening
Als je naar het hbo of de universiteit gaat, kun je ook een studielening aanvragen. Bedenk goed of je deze ook echt nodig hebt. Je moet het geleende bedrag plus de rente uiteindelijk weer terugbetalen. Ook kan deze lening er later voor zorgen dat je bijvoorbeeld een lagere hypotheek voor een huis krijgt.

Terugbetalen
Je studiefinanciering (of een deel daarvan) en-of collegekrediet moet je uiteindelijk ook weer terugbetalen. Kijk voor de regels op de website van DUO.

Stopzetten
Wanneer je met jouw studie stopt, is het belangrijk om jouw studiefinanciering en reisproduct stop te zetten. Je krijgt een boete wanneer je toch blijft reizen met jouw
reisproduct.

Tegemoetkoming scholieren
Zit je nog op de middelbare school als je 18 jaar bent? Dan heb je recht op een tegemoetkoming scholieren. Deze tegemoetkoming krijg je in plaats van de Kinderbijslag die je ouders tot je 18e kregen. Je vraagt de tegemoetkoming ook aan bij DUO.

Mogelijke wijzigingen 2023-2024!
Het kabinet wil vanaf studiejaar 2023–2024 de basisbeurs weer invoeren voor studenten aan hbo en universiteit. En er zijn meer plannen, ook voor studenten in het mbo. Deze plannen zijn nog niet definitief. Hierover is begin 2023 meer duidelijk.

Terug naar home