I

Doetinchemse Week van het geld

In de week van 22 maart 2021 is het weer zover, de Week van het geld! Een week georganiseerd door Wijzer in geldzaken om kinderen en jongeren te leren hoe zij met geld moeten omgaan. Dit jaar is het thema ‘Goed omgaan met geld is goud waard’. 
De Rondkomers besteedt dit jaar in Doetinchem extra aandacht aan de Week van het Geld. We hebben dan ook een Doetinchemse Week van het geld met 2 eigen ambassadeurs: Graafschap-speler Jordy Tutuarima en NL-voetbalster Siri Worm. 

Activiteiten voor leerlingen van de Doetinchemse basisscholen

De Rondkomers vindt het belangrijk dat kinderen al jong leren omgaan met geld. Ze hebben dan als volwassenen minder kans op geldproblemen. Alle groepen 7 en 8 van de basisscholen in de gemeente Doetinchem zijn aangeschreven om mee te doen met Doetinchemse Week van het geld. Klik hier voor de brief aan de scholen.

Programma
Tijdens de week kan de school een geldles verzorgen met materiaal van de Week van het geld. Voor elke leerling is er een speciale versie van de Donald Duck beschikbaar. Daarnaast zijn er tal van activitieten zoals livestreams en dagelijkse journaals. Kijk hier voor meer informatie. Hier kan ook het lesmateriaal worden besteld.

Prijsvraag
We willen de leerlingen ook laten meedenken en leggen hen de volgende vraag voor: Wat is jouw gouden tip om goed met geld om te gaan? Een jury beoordeelt de inzendingen. Deze jury bestaat uit de kinderburgemeester en kinderraad van de gemeente Doetinchem, wethouder Jorik Huizinga, Jordy Tutuarima en Siri Worm. De gouden tip wordt opgenomen in het nieuwe armoedebeleid van de gemeente Doetinchem. Ook mag de hele klas naar een wedstrijd van De Graafschap, zodra de coronamaatregelen dit weer toelaten.
Mail de gouden tips voor 26 maart 2021 naar info@derondkomers.nl. Bij voorkeur in de vorm van een foto, tekening of collage met daarbij een aparte toelichting.

Meer informatie
Voor meer informatie over de Doetinchemse week van het geld, eventuele gastlessen en de prijsvraag kun je contact opnemen met Dagmar Jansen-Hattu (werkgroeplid De Rondkomers) op tel. 06-13873320 of via info@derondkomers.nl.

Oproep kinderraad

De kinderraad en de kinderburgemeester roepen de basisscholen in Doetinchem op om mee te doen met de Doetinchemse Week van het geld.

Oproep Doetinchemse ambassadeurs

Ook Jordy Tutuarima en Siri Worm roepen de scholen op mee te doen met de Doetinchemse Week van het geld.

Webinar voor Doetinchemse professionals:
Financiële problematiek bij mensen met een LVB

Naast het organiseren van activiteiten voor de basisschalen, wil De Rondkomers deze week professionals uit het Doetinchemse werkveld bekendmaken met financiële problematiek bij mensen met een licht verstandelijke beperking  (LVB). 

Het is bekend dat mensen met een LVB een groter risico lopen om in de schulden te komen. Ze zijn (vaker) laagopgeleid en hebben vaak een langdurig laag inkomen. Bijvoorbeeld door wisselend of laagbetaald werk. 
Ook ontbreekt het mensen met een LVB menigmaal aan de benodigde sociale en taal- en rekenvaardigheden om financieel redzaam te zijn. Online diensten zoals internetbankieren zijn voor hen te complex, ze weten weinig over inkomensondersteunende regelingen en doen daarnaast (te) weinig beroep op hun netwerk. Het is dan ook van belang om mensen met een LVB te herkennen zodat je ze de juiste ondersteuning kunt bieden.  

Op 3 momenten wordt er een online webinar over dit thema gegeven door 2 professionals van Buurtplein.