WEEK VAN HET GELD 2022

Week van het geld 2022

Van 28 maart tot en met 1 april 2022 is de Week van het geld. Een week georganiseerd door  Wijzer in Geldzaken vol superleuke activiteiten om kinderen en jongeren te leren hoe zij met geld moeten omgaan. Want kinderen die al jong leren omgaan met geld, hebben daar de rest van hun leven plezier van. (tekst gaat verder onder plaatje)


De meeste kinderen en jongeren leren dit vanzelf, met vallen en opstaan en met ondersteuning van ouders en vrienden. Maar dit is niet voor allen zo vanzelfsprekend. Zo praat 19% van de ouders minder dan 1x per maand met hun kind over geldzaken. De school speelt hierin dan ook een belangrijke rol. 
De laatste jaren doet gemiddeld 37% van de leerkrachten in het basisonderwijs mee met de Week van het geld. De Rondkomers vindt dat dit gemiddelde omhoog moet. Wij bieden de Doetinchemse basisscholen in deze week een gastles aan voor de groepen 7 en/of 8.
Inmiddels zijn de basisscholen benaderd.

Mbo
Tijdens de Week van het geld is er in 2022 extra aandacht voor het mbo. De Rondkomers is met haar gastlessen al volop aanwezig op het Graafschap College en brengt de Week van het geld daar nog eens extra onder de aandacht onder andere met een postercampagne een voorlichting voor docenten. Ook op het Zone Colleg hangen de posters.