WERKNEMERS -WERKGEVERS

I

Werknemers en schulden

Er komt geregeld armoede voor bij mensen die werken. Het is een doelgroep die lastig in beeld is en vaak buiten de boot valt als het gaat om regelingen en voorzieningen.
62% van de werkgevers heeft te maken met werknemers met schulden. Dit kost de werkgever ongeveer 13.000 euro per jaar. Voor zowel de werknemer als de werkgever is het van belang dat de werknemer zo spoedig mogelijk geholpen wordt bij zijn/haar financiele problematiek. De Rondkomers heeft dit thema daarom op de agenda gezet en is bezig (geweest) met enkele initiatieven.  

Flyer voor werkgevers
De Rondkomers heeft een flyer ontwikkeld voor werkgevers. De flyer is bedoeld om werkgevers bekend te maken met het herkennen van signalen bij werknemers met schulden. Maar ook om hen te informeren over wat ze kunnen doen om hen te helpen. De flyer wordt de komende periode digitaal verspreid onder Doetinchemse werkgevers. Bekijk de flyer eens.

Ondersteuning voor werkgevers
Voor vragen of ondersteuning voor werknemers met schulden, kunnen werkgevers terecht bij het Bureau voor Financiele Ondersteuning van de gemeente Doetinchem. Zij hebben hiervoor een speciaal e-mailadres: bvfo@doetinchem.nl. Telefonisch contact kan via tel. 0314 - 377377.

Onderzoek onder Doetinchemse werkgevers
In het voorjaar van 2020 heeft Sanne Roerdink in opdracht van De Rondkomers een afstudeeronderzoek gedaan naar werknemers met schulden. Ze heeft hiervoor een aantal Doetinchemse werkgevers geïnterviewd. Het doel van het onderzoek was het in kaart brengen van de behoefte van werkgevers rondom het voorkomen en ondersteunen van werknemers met schulden.

Uit het onderzoek blijkt dat ongeveer 75% van de geïnterviewde werkgevers te maken heeft met werknemers met financiële problemen. De werkgevers zien bij deze werknemers een stijging van het ziekteverzuim en een daling van de productiviteit. Toch zijn de werkgevers zich niet goed bewust van de signalen die een werknemer met financiële problemen af kan geven. Bijna 63% van de geïnterviewde werkgevers weet pas dat een werknemer financiële problemen heeft als er al loonbeslag is gelegd. Het aantal werknemers met financiële problemen ligt vermoedelijk dus hoger. Daarnaast zijn de geïnterviewde werkgevers niet goed op de hoogte van de hulpverlening die in Doetinchem voor deze werknemers wordt geboden. Werkgevers proberen deze werkgevers vaak intern hulp te bieden.

De Rondkomers gaat zich richten op twee activiteiten. Het bijstaan van werkgevers in de gemeente Doetinchem om signalen van werknemers met schulden eerder te herkennen. En als tweede bekendmaken met de hulpverlening die er in de gemeente Doetinchem op dit gebied is.

Meer informatie
Voor meer informatie over dit thema of een samenwerking kun je contact opnemen met Maarten Sesink, beleidsmedewerker Armoedebeleid, op tel. 0314- 377377.